Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Stanovisko Svazu ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+

SP ČR vnímá materiál jako krok k řešení regionálních disparit a lokálních problémů. Materiál je vyvážený a relevantní po stránce obsahové a zabývá se aktuálními výzvami, které již jsou či v budoucnu budou palčivé až existenční.