Pracovní program Evropské Komise 2024

Pod heslem „Delivery today and preparation for tomorrow“ zveřejnila Evropská Komise v úterý 17. 10. 2023 pracovní program na rok 2024 s omezením počtem nových iniciativ.

Sdělení Komise o digitalizace služeb sociálního zabezpečení

Sdělení stanoví opatření k rychlejšímu a jednoduššímu přeshraničnímu přístupu ke službám sociálního zabezpečení skrze plné využití digitálních nástrojů a snížení administrativní zátěže pro občany i podniky a zlepšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství.