Červnová Evropská Rada hlavně o bezpečnosti a obraně

Ve dnech 22. – 23. 6. 2017 se v Bruselu koná pravidelné zasedání Evropské Rady. Na programu je bezpečnost a obrana, zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost, migrace, Pařížská dohoda, digitální Evropa a vnější vztahy.