Stanovisko k návrhu zákona o znalcích

Svaz vnímá důležitost správného vymezení znalecké činnosti a podporuje její zpřesnění. Svaz v zákonu o znalcích navrhuje větší transparentnost a nemožnost neuplatnění dohledové činnosti.

Stanovisko ke Strategii vlastnické politiky státu

Svaz souhlasí se záměrem existence Strategie vlastnické politiky zajišťující efektivní a hospodárné nakládání s majetkem a zároveň zabraňující korupčnímu chování či získávání „čestných“ pozic pro vybrané osoby. Hlavní úlohou státu by měla být tvorba prostředí pro podnikání, nikoliv podnikatelská činnost. V tomto smyslu je zapotřebí, aby stát zejména vytvářel rovné podmínky, a proto nelze zvýhodňovat určité společnosti /společnost (státní podniky) na úkor ostatních subjektů, které státem vlastněné nejsou nebo naopak.

Stanovisko - veřejné zdravotní pojištění

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjádřil své stanovisko k návrhu nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem na veřejné zdravotní pojištění stát. SP ČR je toho názoru, že by se měl zachovat stávající stav, tj. na  základě nařízení vlády č. 158/2015 Sb.