Stanovisko k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí

Stanovisko k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí

 

SP ČR nemá zásadních připomínek k uvedenému materiálu a podporuje omezení duplicitního poskytování údajů povinnými subjekty a sdílení poskytnutých údajů oprávněnými orgány státní správy.

Uvedeným rušeným výkazům taktéž výhrad nemáme.

V Praze dne 15.08.2013

Stanovisko k návrhu zákona o POZE

Stanovisko SP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony  .