Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

Zástupci v regionálních kancelářích pořádají nejen vzdělávací semináře, organizují aktivity na podporu technického vzdělávání, ale zajišťují i spolupráci mezi firmami a školami v regionu. Dále propojují významné zaměstnavatele v regionu. Výstupy z jejich setkání jsou často důležité pro přípravu podkladů v připomínkovém řízení při novelizaci zákonů. Kanceláře jednotlivých regionálních zastoupení sídlí v Plzni, Mostě, Praze, Liberci, Litvínově, Brně, Olomouci a v Ostravě.

Můžete si zobrazit články týkající se pouze konkrétního kraje: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj.

Tradiční odvětví chemického průmyslu v Ústeckém kraji se potýká s vážným nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců

Už dlouhou dobu se mluví o tom, že zaměstnavatelé trpí nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Proto se scházejí zástupci firem, vzdělavatelů a veřejné správy a snaží se najít řešení této situace. S jejich přispěním vzniká například jedinečný systém ověřování výsledků dalšího profesního vzdělávání založený na Národní soustavě povolání a návazné Národní soustavě kvalifikací.

V Ostravě začíná druhý ročník úspěšné HR Akademie

Ekonomická fakulta Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, partner Svazu průmyslu a dopravy ČR, spouští po úspěšném prvním ročníku druhý běh svých kurzů zaměřených na řízení a rozvoj lidských zdrojů.

V Jihomoravském kraji chybí kvalitní slévači, sektorová dohoda se zaměří na řešení této problematiky

Za posledních 15 let se nevyučil ani jeden absolvent ve slévárenských oborech, např. pro vykonávání zaměstnání v pozicích formíř – jádrař, hutní technik technolog, hutník tavič neželezných kovů, slévárenský technik a mnoha dalších. V kraji nejsou v tomto oboru k dispozici ani absolventi s maturitou ve slévárenství. Slévárenské a strojírenské firmy volají po kvalifikovaných zaměstnancích, které si už nebudou muset složitě a dlouze zaučovat.

Regionální sektorová dohoda v Kraji Vysočina se zaměří na nedostatek technicky kvalifikovaných techniků v plastikářství

Již před několika měsíci začal Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů realizovat projekt nazvaný „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“. Významnou součástí projektu je zpracování a uzavření celkem 13 regionálních sektorových dohod, které řeší problematiku rozvoje lidských zdrojů v jednotlivých krajích České republiky a jejich cílem je udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.

Průmysl je inovativní

Na takovém závěru se shodli zástupci členských firem Svazu v Moravskoslezském kraji během svého setkání, které proběhlo 27.2.  v ostravském hotelu Park Inn. Partnerem setkání byla společnost Dalkia Česká republika.

Matematika se vrací domů

Takové je heslo celostátního finále Matematické olympiády, které bude hostit Wichterlovo gymnázium v Ostravě. Svaz se v souladu se svými programovými cíli stal jedním z partnerů této akce.

Ocelové srdce tluče dál

V emocemi nabité atmosféře před volbami bylo mezi politiky i médii jedním z nejžhavějších témat Ostravsko a situace jeho průmyslových podniků. Na novinové titulky typu „Ocelové srdce republiky před infarktem" dnes můžeme v podobném duchu reagovat tvrzením, že pacient je stabilizovaný s dobrou prognózou. Podívejme se nyní bez emocí na to, co se na Ostravsku děje.

Kulaté stoly odstartovaly ve Středočeském kraji

Vůbec první z kulatých stolů v rámci projektu Regiony v Centru dění se odehrál 4. 12. v Praze. Aktuální téma „Dopad rekodifikace na pracovní právo po 1. 1. 2014" se setkala se živým zájmem ze strany středočeských členů SP ČR.

Bezpečnost práce je úkolem vedení firem, upozornil seminář

Jak motivovat zaměstnance, aby dodržovali předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)? „V první řadě lidé směřují ke krátkodobému uspokojení. Jestliže máme mít vliv na chování nebo je chceme změnit, je nutné vzít to v úvahu,” vysvětlila přednášející Ivana Slováčková ze společnosti Kirschstein & Partner.